Online boekhoudsoftware vergelijken

Bij boekhouden gaat het over een systeem waarbij financiële feiten worden vastgesteld. Dit wordt van een bedrijf, overheidsinstelling of van een persoon gedaan. Iemand die de boekhouding kan doen, wordt een boekhouder of een administrateur genoemd. Er zijn ook mensen die het zelf doen, maar grotere bedrijven maken veelal gebruik van een boekhouder of administrateur. Een andere naam hiervoor is ook wel accounting. Deze term wordt veelal gebruikt in Angelsaksische landen. Hierbij gaat het niet alleen over boekhouding, maar ook over de jaarverslaggeving en de debiteuren- en crediteurenadministratie.

Als we het over online boekhouden hebben, dan gaat het erover dat de boekhouding (deels) online gedaan wordt. Er is niet zoveel papierwerk nodig, daar alle gegevens op de computer worden ingevoerd. Het zou kunnen dat een bedrijf hier gebruik van maakt, omdat zij de vele voordelen hiervan hebben ingezien. Geen stapels papierwerk meer, maar gewoon als de gegevens bekend zijn direct invoeren. Alle losse cijfertjes hoeven niet meer uitgerekend te worden, online wordt namelijk al veel voor je berekend. Vaak is het een kwestie van het programma doorlopen en dan is de boekhouding gereed.

Voordelen

  • Door processen te automatiseren bespaart dit tijd en geld;
  • Minder papierwerk;
  • Overal en altijd toegang tot belangrijke gegevens;
  • Uitgebreide rapportages die door het systeem worden uitgerekend.

Bij de online boekhouding gaat het er net als bij de gewone boekhouding om dat je de in- en uitgaven in een goed overzicht plaatst, voor een duidelijke stand van zaken. Je hebt hier echter minder tijd voor nodig wordt vaak gezegd, omdat het systeem de berekeningen uitvoert Hierbij staan ook de activa en de passiva weer centraal. Het gaat er om wat er wordt uitgegeven en wat er binnenkomt. Met deze gegevens wordt er een balans opgemaakt van het afgelopen kwartaal of het afgelopen jaar, net wat je wilt weten. In een overzicht kun je alles precies bekijken en inzien of dat een bedrijf goed heeft gedraaid. Ook kom je er op deze manier achter waar eventuele verbeteringen nodig zijn en of je wellicht moet ingrijpen. Stel dat een bedrijfsonderdeel verlies draait, dan kan met deze gegevens adequaat gereageerd worden, zodat het verlies beperkt wordt.